01
Η LVIEF ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε τμήματος της αγοράς ηλεκτρικών πινάκων διανομής. Στις απαιτήσεις ξενοδοχείων, νοσοκομείων και μεγάλων κτιρίων, ανταποκρίνεται με τη σειρά Unisec στη μέση τάση, με πλήρη γκάμα μετασχηματιστών ξηρού τύπου και ελαίου καθώς και με τα πιστοποιημένα χαμηλής τάσης συστήματα epower και prisma.
02
Για αυξημένες απαιτήσεις όπως σε εφαρμογές πλοίων και ακτών, ανταποκρίνεται σε κυβικό αρθρωτό σύστημα και με ειδικά σχέδια θήκης (IP66, ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ.). Σε εφαρμογές αιολικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών ανταποκρίνεται με τους εξωτερικούς συμπαγείς υποσταθμούς που περιέχουν υποσυστήματα μέσης και χαμηλής τάσης καθώς και μετασχηματιστές.
03
Στις εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανταποκρίνεται με τη δυνατότητα να προσφέρει συστήματα μέσης τάσης Gis και συστήματα CUBIC σε χαμηλή τάση. Σε εφαρμογές εξόρυξης και γενικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορούν να εφαρμοστούν συστήματα CUBIC, βιομηχανικοί αυτοματισμοί και πίνακες ελέγχου.

Παρέχουμε την τεχνογνωσία για να ολοκληρώσετε το έργο σας με ασφάλεια.