Όροι και προϋποθέσεις

Ο παρών δικτυακός τόπος (εφεξής αναφερόμενος ως “δικτυακός τόπος”) αποτελεί ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου που ανήκει στην ILVIEF SA με έδρα την Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΑΦΜ 998425871. Τα παρακάτω αποτελούν όρους νομικής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της ILVIEF SA. Με την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ILVIEF SA μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Η ILVIEF SA μπορεί επίσης να κάνει βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Γενικά

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει σημειώσεις ιδιοκτησίας και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα με τίτλο “Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων”.

Ορισμένες αποποιήσεις ευθυνών

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται ότι είναι σωστές, τρέχουσες ή πλήρεις, και αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ILVIEF SA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (και αποποιείται ρητά την ευθύνη) για την ενημέρωση αυτού του δικτυακού τόπου ώστε να διατηρούνται οι πληροφορίες επίκαιρες ή να διασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των αναρτημένων πληροφοριών προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ILVIEF SA δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τυχόν αναφερόμενα προβλήματα θα επιλυθούν από την ILVIEF SA, ακόμη και αν η ILVIEF SA επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με στόχο την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Η ILVIEF SA δεν επιθυμεί να λάβει από εσάς εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες μέσω του δικτυακού μας τόπου. Λάβετε υπόψη ότι κάθε πληροφορία ή υλικό που αποστέλλεται στην ILVIEF SA ΔΕΝ θα θεωρείται εμπιστευτικό. Αποστέλλοντας στην ILVIEF SA οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, παραχωρείτε στην ILVIEF SA απεριόριστη και ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης, ανάρτησης, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλης ελεύθερης χρήσης των εν λόγω υλικών ή πληροφοριών. Συμφωνείτε επίσης ότι η ILVIEF SA είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό. Ωστόσο, δεν θα δημοσιοποιήσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε με άλλο τρόπο το γεγονός ότι μας στείλατε υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) λάβουμε την άδειά σας για τη χρήση του ονόματός σας ή (β) σας ενημερώσουμε πρώτα ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που στείλατε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευθούν ή θα χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο με το όνομά σας ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο.

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε στην ILVIEF SA με σκοπό τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου της ILVIEF SA ανατρέξτε στη σελίδα με τίτλο “Δήλωση απορρήτου”.

Επιχειρηματικές σχέσεις

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους. Η ILVIEF SA δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή άλλες δεσμεύσεις σχετικά με οποιουσδήποτε ιστότοπους ή πόρους τρίτων που μπορεί να αναφέρονται, να είναι προσβάσιμοι από οποιονδήποτε ιστότοπο της ILVIEF SA ή να συνδέονται με αυτόν. Ένας σύνδεσμος προς έναν δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στην ILVIEF SA δεν σημαίνει ότι η ILVIEF SA υποστηρίζει το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή του ιδιοκτήτη του. Επιπλέον, η ILVIEF SA δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές που μπορεί να συνάψετε με τρίτους, ακόμη και αν πληροφορηθείτε για τους εν λόγω συμβαλλόμενους (ή χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο προς αυτούς) από έναν ιστότοπο της ILVIEF SA. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ILVIEF SA δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλο υλικό που υπάρχει ή διατίθεται από αυτούς τους ιστότοπους ή πόρους.

Όταν επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στην ILVIEF SA, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι είναι ανεξάρτητος από την ILVIEF SA και ότι η ILVIEF SA δεν ελέγχει το περιεχόμενο του εν λόγω δικτυακού τόπου. Εναπόκειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για την προστασία σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα δυνητικά καταστροφικά προγράμματα, καθώς και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας όπως εσείς κρίνετε σκόπιμο.

Σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο

Όλοι οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την ILVIEF SA, εκτός από την ILVIEF SA που συναινεί σε συνδέσμους στους οποίους ο σύνδεσμος και οι σελίδες που ενεργοποιούνται από τον σύνδεσμο δεν: (α) δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου ή χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, (β) παραποιούν τη σχέση σας με την ILVIEF SA, (γ) υπονοούν ότι η ILVIEF SA εγκρίνει ή υποστηρίζει εσάς, τον δικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τις προσφορές προϊόντων σας και (δ) παρουσιάζουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την ILVIEF SA ή βλάπτουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την υπεραξία που συνδέεται με το όνομα της ILVIEF SA. Ως περαιτέρω προϋπόθεση για να σας επιτραπεί η σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η ILVIEF SA μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την άδεια σύνδεσης με αυτόν τον ιστότοπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΌΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΆ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΈΧΟΥΝ”, ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΕΓΓΎΗΣΗ. Η CLICKMEDIA ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΡΗΤΆ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΈΣ, ΣΙΩΠΗΡΈΣ, ΝΌΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ. ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, Η CLICKMEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΈΧΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΕΓΓΎΗΣΗ ΌΤΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΟΣ, ΈΓΚΑΙΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΉΣ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ ΑΝ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΥΛΙΚΌ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΕΊΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΖΗΜΙΈΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΖΗΜΙΏΝ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ.

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΟΠΌΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η CLICKMEDIA ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ Ή ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΎΠΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΠΌΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ, ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΎΝΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΛΉΨΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΥΛΙΚΌ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΎΣΕΩΝ Ή ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η CLICKMEDIA ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΡΗΤΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΊΕΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΕΓΓΎΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ.

.