Πολιτική απορρήτου

Δήλωση απορρήτου

Ο παρών ιστότοπος (εφεξής αναφερόμενος ως “ιστότοπος”) αποτελεί ένα κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου που ανήκει στην ILVIEF ΑΕ με έδρα την Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΑΦΜ 998425871. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο χωρίς να μας πείτε ποιος είστε και χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για τον εαυτό σας. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορεί να χρειαστούμε πληροφορίες από εσάς.

Μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μας δώσετε πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ή το e-mail id σας, για να αλληλογραφήσουμε μαζί σας, να επεξεργαστούμε μια παραγγελία ή να μας δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για να αγοράσετε κάτι από εμάς. Σκοπεύουμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες πριν τις συλλέξουμε από εσάς- αν μας πείτε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί σας πέρα από την εκπλήρωση των αιτημάτων σας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σεβαστούμε την επιθυμία σας. Εάν μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλον, όπως για παράδειγμα σύζυγο ή συνάδελφο, θα υποθέσουμε ότι έχετε την άδειά του.

Χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και με ποιον μπορούμε να τις μοιραστούμε. Ανάλογα με τον τύπο του ιστότοπου που επισκέπτεστε, ενδέχεται να ισχύουν μία ή περισσότερες από τις παραγράφους.

Εκπλήρωση του αιτήματος συναλλαγής σας

Εάν ζητήσετε κάτι από τον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μια επανάκληση ή συγκεκριμένο υλικό μάρκετινγκ, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Για να μας βοηθήσουμε να το κάνουμε αυτό, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες, με άλλους, για παράδειγμα, με άλλα τμήματα της εταιρείας μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες αποστολής, ταχυδρομικές ή κυβερνητικές αρχές (για παράδειγμα, τελωνειακές αρχές) που εμπλέκονται στην εκπλήρωση. Σε σχέση με μια συναλλαγή ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο των ερευνών ικανοποίησης πελατών μας ή για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Χρήση μάρκετινγκ

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον ιστότοπό μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή από επιλεγμένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ. Πριν τις χρησιμοποιήσουμε, ωστόσο, θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο.

Ασφάλεια πληροφοριών και ποιότητα

Σκοπεύουμε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να διατηρούμε την ποιότητά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, όπως η χρήση κρυπτογράφησης κατά τη διαβίβαση ορισμένων ευαίσθητων πληροφοριών, για να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και να διατηρήσουμε την ποιότητά τους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κατά καιρούς ενδέχεται να συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε μέσω του ιστοτόπου μας με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως πληροφορίες που επικυρώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται για να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγουμε και να μας βοηθήσει να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.

Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε προμηθευτές για τη συλλογή, χρήση, ανάλυση και άλλη επεξεργασία πληροφοριών για λογαριασμό μας. Η πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους εν λόγω προμηθευτές να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Περίοδος διατήρησης

Δεν θα διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της επεξεργασίας μας, της συμμόρφωσης με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. όροι ελέγχου, λογιστικής και νόμιμης διατήρησης), του χειρισμού διαφορών και για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Πολιτική Cookies

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης μιας που ονομάζεται “cookies”. Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που μπορεί να στείλει ένας ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως ανώνυμη ετικέτα που ταυτοποιεί τον υπολογιστή σας αλλά όχι εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίσετε αν θα το αποδεχτείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies. Εάν το κάνετε αυτό, ωστόσο, ορισμένες σελίδες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες:

1. Απόλυτα απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά, ενδέχεται να μην μπορείτε να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου και, ως εκ τούτου, χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε μια αποτελεσματική λειτουργία του webs0ite μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

2. Cookies ευχρηστίας

Τα cookies ευχρηστίας αποθηκεύουν δεδομένα χρήστη που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του ιστότοπου και διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Τα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα και δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλους ιστότοπους.

3. Cookies στατιστικών στοιχείων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνά και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κανέναν επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της απόδοσης ενός ιστότοπου.

4. Cookies στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων/προσφορών, τον περιορισμό των διαφημιστικών προβλέψεων ή τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

5. Cookies τρίτων μερών

Στον ιστότοπό μας έχουμε προσθέσει λειτουργίες που παρέχονται από άλλους ιστότοπους (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) μέσω ειδικών πρόσθετων λειτουργιών (modules λογισμικού). Για την εκτέλεση αυτών των πρόσθετων λειτουργιών, τα cookies μεταφορτώνονται απευθείας από τους παρόχους υπηρεσιών στη συσκευή σας, χωρίς εμείς να μπορούμε να ορίσουμε τις ρυθμίσεις των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τους αντίστοιχους ιστότοπους τρίτων:

Απενεργοποίηση των Cookies

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα (βλ. παραπάνω για τα cookies).

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies:

Για άλλα προγράμματα περιήγησης που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του προγράμματος ή εναλλακτικά ελέγξτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org.

Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

Οποιαδήποτε πρόσβαση, επιτυχής ή μη, σε τμήματα του ιστότοπού μας που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορεί να καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, για κάθε επίσκεψη, καταγράφουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, με μοναδικό σκοπό την προστασία του ιστότοπου και του διακομιστή που τον φιλοξενεί από κακόβουλους χρήστες. Τα ιστορικά δεδομένα (logs) διατηρούνται για λιγότερο από ένα έτος και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους συνεργάτες.

Παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσιών

Ορισμένες διαδικτυακές συναλλαγές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την κλήση σας σε εμάς ή την κλήση μας σε εσάς. Λάβετε υπόψη ότι είναι γενική πρακτική μας να παρακολουθούμε και σε ορισμένες περιπτώσεις να καταγράφουμε τέτοιες κλήσεις για σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού ή διασφάλισης ποιότητας.

Διαδικτυακή διαφήμιση

Ορισμένες εταιρείες μας βοηθούν να παρέχουμε διαδραστική on-line διαφήμιση, όπως διαφημιστικά banners. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και τους τύπους διαφήμισης που είναι πιο ελκυστικοί για τους πελάτες μας. Μετά τη συλλογή τους, οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, ώστε να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν με κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Εάν, ωστόσο, θα προτιμούσατε να μην συλλέγουν αυτές οι εταιρείες τέτοιες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/ και ακολουθήστε τις οδηγίες “opt-out”.

Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο

Λάβετε υπόψη σας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό οι προσωπικές πληροφορίες να υπόκεινται σε αποκάλυψη σύμφωνα με δικαστικές ή άλλες κυβερνητικές κλητεύσεις, εντάλματα ή εντολές.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους που δεν μας ανήκουν

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων δικτυακών τόπων.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με τη δική σας ειδική κατάσταση. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία:

  • Απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.
  • Με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html