Τα Νέα μας

Nέες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις

02/10/2012

Η εταιρία ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ θα στεγάζεται σε νέες ιδιοκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 800m2 στο ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου.