Έργα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
500KWp Σπάρτη Ν. Λακωνίας Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ.  2011
400KWp Αυλώνα Ν. Αττικής  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ. /Χ.Τ.  2012
500KWp Μέγαρα Ν. Αττικής  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ.& Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
400KWp Βόλος Ν. Μαγνησίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
160KWp X 3 Πλάτανος Ν. Μαγνησίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
400KWp  Θήβα Ν. Βοιωτίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
500KWp Ραχούλα Ν. Λάρισας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
400KWp Γυρτώνη Ν. Λάρισας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
4,5MWp Σκύδρα Ν. Πέλλας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & Κιβώτιο Συνδυαστών   2012
2MWp Μαργαρίτι Ν. Θεσπρωτίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμού Μ.Τ.  2012
500KWp Αμφίκλεια Ν. Φθιώτιδας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμού Μ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2012
2MWp Παλαιοστάνη Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & Κιβώτιο Συνδυαστών   2012
1,5MWp Πηγάδι Ν. Αιτωλοακαρνανίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & Κιβώτιο Συνδυαστών   2012
2MWp Θήβα Ν. Βοιωτίας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & Κιβώτιο Συνδυαστών   2012
2MWp Γλυνές Ν. Ηλείας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & Κιβώτιο Συνδυαστών   2012
300KWp Σίνδος Ν. Θεσσαλονίκης  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμού Μ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2013
300KWp Σέρρες Ν. Σερρών  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2013
300KWp Χάλκη Ν. Λάρισας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2013
300KWp Χάλκη Ν. Λάρισας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
500KWp Ωρωπος Ν. Αττικής  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2013
500KWp X 6 Χάλκη Ν. Λάρισας  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
2,5MWp Ηλεία  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
2,5MWp Καλαράσι  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
1,5MWp Καλαράσι  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
2MWp Κραϊόβα  Σχεδιασμός και κατασκευή Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
4MWp Σιμπίου  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
2MWp Σλάτινα  Σχεδιασμός και κατασκευή Πινάκων Διανομής Χ.Τ. 2013
9MWp Πλοέστι  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ. & Πινάκων Διανομής Χ.Τ 2014
500KWp Φάρσαλα  Κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ 2014
4MWp England Κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ 2014
8MWp Αγγλία  Κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ 2014
       
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ    
  Ασβεστοποιΐα Βελεστίνου  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων  Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1982
  Χαλυβουργία Θεσσαλίας  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1982-1997
  Χαλυβουργία Βελεστίνου  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1990
  Βάση καυσίμων Ελληνικής Πολε- μικής Αεροπορίας Μικροθηβών  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1992
  Βάση καυσίμων Ελληνικής Πολε- μικής Αεροπορίας Μικροθηβών  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2000
  Δ.Ε.Π.Α.  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2000
  WIND BMS (Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου) Σταθμών Βάσης 2006
  WIND Κατασκευή Πινάκων Διανομής Χ.Τ. κάλυψης δικτύου 2005-today
  VODAFONE Κατασκευή Πινάκων Διανομής  Χ.Τ. κάλυψης δικτύου 2005-today
  COSMOTE Κατασκευή Πινάκων Διανομής Χ.Τ. κάλυψης δικτύου 2005-today
  Λ.Α.Ρ.Κ.Ο (χερσαία συλλογή απορριμμάτων)  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2006
  Φράγμα Παναγιώτικο  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσειςκτιρίων 2007
  VODAFONE BMS (Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου) Σταθμών Βάσης 2010
  Μορέας Περιφερειακή Οδός  Σχεδιασμός και Κατασκευή Πινάκων Διανομής Χ.Τ. κάλυψης δικτύου 2011
  Ε.Λ.Τ.Α. (Βόλος)  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. & ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2011
  KNAUF USG Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων  Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων  2012
   ΣΥ.Φ.ΘΕ.  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ. &ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2013
   Ο.Τ.Ε. (B’ Πτέρυγα)  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ. 2013
  BODERM Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ.  2013
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ.  2013
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΟΛΟΥ  Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2014
  ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   Σχεδιασμός και κατασκευή Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2014
  Βιολογικός Καθαρισμός Θάσου  Κατασκευή  Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2014
  ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2014
  ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ  Σχεδιασμός και κατασκευή  Υποσταθμών Μ.Τ/ Χ.Τ  & Πινάκων Διανομής Χ.Τ.  2014