Υπαίθριοι Υποσταθμοί

Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί ανεξάρτητων διαμερισμάτων για μέση τάση, έναν ή περισσότερους μετασχηματιστές και χαμηλή τάση.

• Γρήγορη εγκατάσταση σε τσιμεντένια βάση χωρίς ανάγκη για επί τόπου συναρμολογήσεις.

• Κατασκευασμένοι εξ’ ολοκλήρου από λαμαρίνα και επενδυμένοι εξωτερικά από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης ή απογαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα επικαλυμμένη από πολυεστερική βαφή, η οποία εξασφαλίζει ελάχιστες εργασίες συντήρησης και αντοχή έναντι της οξείδωσης.

• Συνεχής  λειτουργία χωρίς οποιοδήποτε είδος συντήρησης.

• Ασφάλεια για τους χειριστές και το κοινό.

• Εσωτερικό χώρο για χειρισμούς.

Πεδία Εφαρμογής

Υποσταθμοί μετασχηματιστών
Κέντρα Διανομής
Πάνελ Χαμηλής Τάσης

Δομικές Ιδιότητες

Κυρίως μέρος

Το πλαίσιο της βάσης είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα 3mm και κατάλληλα ενισχυμένο με γαλβανισμένες εν θερμώ χαλύβδινες δοκούς 2 mm για να αντέξει τα μέγιστα επιτρεπτά φορτία. Ολόκληρη η βάση αποτελεί μια συγκολλημένη συναρμολόγηση και όλα τα συγκολλημένα τμήματα καθαρίζονται και επεξεργάζονται με αστάρι ψευδαργύρου. Αντιολισθητικό δάπεδο αλουμίνιου 3mm. στερεώνεται άμεσα στο επάνω τμήμα του πλαισίου της βάσης.

Έξι (6) στύλοι από θερμoγαλβανισμένο χάλυβα πάχους 3 mm στερεώνονται σε κάθε γωνία και στο μέσο κατά μήκος του πλαισίου της βάσης. Οι στύλοι ενώνονται με διατομές από θερμογαλβανισμένο χάλυβα δημιουργώντας ένα σκληρό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται πάνελ τοιχώματος/οροφής.

Τα τοιχώματα κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 25 έως 100 mm και οι σύνδεσμοι των πάνελ είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να εξασφαλίσουν υδατοστεγνότητα. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας K<0,344 Kcal/m2hC. Η εξωτερική και η εσωτερική λαμαρίνα των πάνελ είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 0.5 χιλ και φέρει επικάλυψη πολυεστερικής βαφής.

Οροφή

Η οροφή είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδούς διατομής θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. Η εξωτερική και η εσωτερική λαμαρίνα των πάνελ είναι κατασκευασμένη από θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 0.5 mm και είναι βαμμένη με πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας K<0,29 Kcal/m2hC. Τα πάνελ της οροφής ενώνονται μεταξύ της και σχηματίζουν ένα στερεό τμήμα, το οποίο τοποθετείται πάνω στα πάνελ του τοιχώματος εξασφαλίζοντας την υδατοστεγνότητα της κατασκευής.

Μεταξύ της οροφής και των πάνελ του τοιχώματος εφαρμόζεται ειδική μαστίχα περιμετρικά. Τα πάνελ οροφής στερεώνονται στα πάνελ του τοιχώματος και το περιμετρικό κενό σφραγίζεται με Ceresit CP42.

Θα τοποθετηθεί χαλύβδινη πρόσοψη σε υψηλό επίπεδο περιμετρικά του κτιρίου. Θα στερεωθεί εσωτερικά μια υδρορροή και στις δύο διαμήκεις πλευρές.

Πόρτες

Η πόρτα και ο σκελετός της κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου. Και στο φύλλο της πόρτας και στις διατομές του σκελετού τοποθετείται ειδικό ελαστικό προφίλ EPDM για να αποφευχθεί η εισροή υγρασίας και ρύπων. 

Το φύλλο της πόρτας είναι κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης (πυκνότητα πολυουρεθάνης 40 kg/m3)  πάχους 25 έως 40 mm Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας K<0,69 Kcal/m2hC. Η εξωτερική και η εσωτερική λαμαρίνα των πάνελ είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 0.5 mm. και φέρει επικάλυψη πολυεστερικής βαφής.

Τέσσερις (4) μεντεσέδες στηρίζουν κάθε φύλλο πόρτας. Κάθε πόρτα ασφαλίζεται με έναν κύλινδρο και η λαβή της πόρτας μπορεί να λειτουργήσει είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Ο συγκρατητήρας της πόρτας (άγκιστρο &μάτι) τοποθετείται για να διατηρεί την πόρτα ανοιχτή σε σταθερή θέση κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Εξαερισμός

Ο εξοπλισμός του κτιρίου αποτελείται από ανοίγματα στο τμήμα Χ.Τ/Μ.Τ. Η εξωτερική πλευρά του ανοίγματος καλύπτεται με περσίδες αλουμινίου.

Το τμήμα Μετασχηματιστών είναι εφοδιασμένο με ένα (1) άνοιγμα εισαγωγής αέρα για τη σωστή λειτουργία των μετασχηματιστών.  Η εξωτερική πλευρά  του ανοίγματος εισαγωγής αέρα καλύπτεται με περσίδα αλουμινίου. Εγκαθίσταται ένας ανεμιστήρας στο τμήμα Μετασχηματιστών. Η εξωτερική πλευρά του ανεμιστήρα καλύπτεται με κάλυμμα χάλυβα.

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Το κτίριο διαθέτει αδιάβροχες συσκευές φωτισμού. Εξωτερικά υπάρχουν αδιάβροχες συσκευές φωτισμού που στερεώνονται πάνω από τις πόρτες.

Πάνω από την πόρτα του χώρου Χ.Τ/Μ.Τ. τοποθετείται φωτισμός έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιούνται 2 καλώδια φωτισμού 1.5 mm και 2 καλώδια παροχής ενέργειας 2.5 mm

Ανύψωση & Γωνίες στήριξης

Ο υποσταθμός είναι εξοπλισμένος με σημεία ανάρτησης για να ανυψώσουν και να τοποθετήσουν το κτίσμα στην τσιμεντένια βάση.