Κατασκευή Πινάκων Χαμηλής Τάσης

ΧΡΗΣΗ

Κατασκευή πιστοποιημένων ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης

 • Πίνακες διανομής
 • Πίνακες εξωτερικού χώρου Pillar
 • Πίνακες ελέγχου κίνησης  (MCC)
 • Πίνακες αυτόματης ρύθμισης αντιδραστικής ισχύος
 • Πίνακες συνεχούς ρεύματος (DC)
 • Πίνακες τηλεμετρίας
 • Πίνακες ειδικών εφαρμογών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 • ΦΟΡΜΑ 1: Κάλυψη των άνω και κάτω τερματικών σε όλες τις συσκευές χωρίς εσωτερική διαμερισματοποίηση
 • ΦΟΡΜΑ 2Α/2Β: Διαμερισματοποίηση ζυγών από τις λειτουργικές μονάδες

2α Μη διαμερισματοποίηση τερματικών από τους ζυγούς
2β Διαμερισματοποίηση τερματικών από τους ζυγούς

 • ΦΟΡΜΑ 3Α/3Β: Διαμερισματοποίηση ζυγών από τις λειτουργικές μονάδες. Διαμερισματοποίηση όλων των λειτουργικών μονάδων μεταξύ τους. Διαμερισματοποίηση των τερματικών των εξωτερικών αγωγών από τις λειτουργικές μονάδες αλλά όχι εκείνων από άλλες λειτουργικές μονάδες.

3α Μη διαμερισματοποίηση τερματικών από τους ζυγούς
3β Διαμερισματοποίηση τερματικών από τους ζυγούς

ΦΟΡΜΑ 4Α/4Β: Διαμερισματοποίηση ζυγών από τις λειτουργικές μονάδες. Διαμερισματοποίηση όλων των λειτουργικών μονάδων μεταξύ τους. Διαμερισματοποίηση των τερματικών των εξωτερικών αγωγών που σχετίζονται με μια λειτουργική μονάδα από εκείνα οποιασδήποτε άλλης λειτουργικής μονάδας και τους ζυγούς.

4α Τερματικά στο ίδιο τμήμα ως συνδεδεμένη λειτουργική μονάδα
4β Τερματικά όχι στο ίδιο τμήμα ως συνδεδεμένη λειτουργική μονάδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Σύνολα δοκιμών τύπου διατάξεων διακοπής και ελέγχου 
 • Ονομαστική κρουστική τάση αντοχής 12 KV
 • Ονομαστική τάση μόνωσης 1000V
 • Ονομαστική λειτουργική τάση 690V
 • Μέγιστη δοκιμαστική τάση 3000V, 1 λεπτό
 • Ονομαστικό ρεύμα έως 4000Α
 • Μέγιστη τιµή ρεύµατος σφάλµατος (1pk) έως 220kA