Κατασκευή Πινάκων Μέσης Τάσης

Κατασκευή πιστοποιημένων πινάκων μέσης τάσης

 • Πίνακες έως 36 KV/2.500/25kA
 • Πίνακες ελέγχου κίνησης  έως 36 KV/2.500/25kA
 • Πίνακες ελέγχου υποσταθμών

Γενικά στοιχεία

Γενικά

Ο πίνακας μέσης τάσης για χρήση σε εσωτερικό χώρο κατασκευάζεται με την τοποθέτηση τυποποιημένων μονάδων πλάι-πλάι κατά συντονισμένο τρόπο. Η κατασκευή και η δοκιμή πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στο εργοστάσιο. Ο πίνακας έχει προκαθοριστεί για τις ακόλουθες συσκευές:

 • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος ανοιχτού τύπου SF6
 • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κενού VACUUM
 • Συσκευές αποσύνδεσης και απομόνωσης

Κανονικές συνθήκες λειτουργίας

Τα ονομαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας εγγυώνται υπό τις ακόλουθες οριακές συνθήκες:

 • Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -5°C
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40°C
 • Μέγιστη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση 95%
 • Υψόμετρο 1000 ms.l.m

Πεδία εφαρμογής

Ο πίνακας χρησιμοποιείται σε δευτερεύουσα διανομή ισχύος μεσαίας τάσης. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποσταθμούς μετασχηματιστών και για τον έλεγχο και προστασία των τροφοδοτών και των μετασχηματιστών ισχύος.

Κατεργασία επιφάνειας

Οι μονάδες φτιάχνονται από προγαλβανισμένο φύλλο. Οι πόρτες των μπροστινών πάνελ βάφονται με γκρι χρώμα RAL 7035. Η επιφάνεια έχει ημι-γυαλιστερή όψη.

Βαθμοί προστασίας

 • IP2X στο εσωτερικό του πίνακα
 • IP3Xστο εξωτερικό μέρος (εξαιρούνται οι θέσεις λειτουργίας)
 • IP2XC στις θέσεις λειτουργίας

Βασικοί ζυγοί

Οι ζυγοί κατασκευάζονται από πλάκες καθαρού ηλεκτρολυτικού χαλκού και οι διαστάσεις τους είναι τέτοιες για να στηρίζουν τις θερμικές και ηλεκτροδυναμικές πιέσεις που προέρχονται από ρεύματα βραχυκύκλωσης.

Μετασχηματιστές τάσης

Οι μετασχηματιστές τάσης είναι με μόνωσης ρητίνης και χρησιμοποιούνται για την παροχή μέτρων και προστασίας. Ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60044-2.

Μετασχηματιστές ρεύματος

Διατίθενται οι ακόλουθες εφαρμογές:

Αισθητήρες ρεύματος στερεωμένοι στον αποζεύκτη

Αισθητήρες ρεύματος στερεωμένοι στον πίνακα

Κανονικός μετασχηματιστής ρεύματος στερεωμένος στον πίνακα

Αισθητήρες σφάλματος γείωσης

Πρότυπα αναφοράς

Ο πίνακας παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200. Το σύστημα ποιότητας της ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση     KV 12-24-36
Δοκιμαστική τάση (50 Hz/1 λεπτό)  KV 28-50-70
Κρουστική τάση αντοχής, 1,2/50 ms KV 75-125-170
Ονομαστική συχνότητα  Hz 50/60
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (3s) kA 12.5-16-20-25
Ονομαστικό ρεύμα βασικού ζυγού A 630-1250
Ονομαστικό ρεύμα διακόπτη φορτίου A 630
Ονομαστικό ρεύμα διακόπτη ισχύος A 630-1250
Εξωτερικός βαθμός προστασίας  IP 3X